Chương trình hợp tác

 • Tổng kết chuyến công tác Trung Quốc của Ban lãnh đạo nhà trường tháng 09/2019

  Từ ngày 03/09 – 07/09/2019, đại diện Ban lãnh đạo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thạc sỹ Ngô Quang Việt đã dẫn đầu đoàn đạ

 • Lãnh đạo trường đón các đối tác châu Âu về làm việc

  Vừa qua, chủ tịch Hội đồng quản trị trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam - ông Ngô Quang Việt đã trực tiếp là

 • Trường Cao đẳng ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam chào đón Giám đốc trung tâm quan hệ quốc tế Đại học Vân Nam – Trung Quốc

  Vừa qua (01/08/2019) Ban lãnh đạo và học sinh trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam đã gặp gỡ và đón tiếp Giám

 • Hợp tác quốc tế Rumani

  Chương trình hợp tác giữa Ban lãnh đạo trường Cao đẳng ngoại ngữ - công nghệ Việt Nam với các đối tác Rumani

 • Hợp tác quốc tế Đức

  Chương trình hợp tác giữa Ban lãnh đạo trường Cao đẳng ngoại ngữ - công nghệ Việt Nam với các đối tác Đức.

© 2019 Trường Cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ Việt Nam