đăng ký học trực tuyến

Nhanh tay đăng ký để nhận ngay 2 suất học bổng cuối cùng

 • Days
 • Hours
 • Mins
 • Secs
 • Ngành thú y

  I. HỆ CAO ĐẲNG

  1. Chương trình đào tạo

  Ngành: Thú y

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng – thú y

  Thời gian đào tạo: 2,5-3.0 năm (tích lũy tín chỉ)

  2. Kiến thức

  Giải thích được kiến thức về dược lý học, pháp luật thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

  Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi

  Có khả năng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

  3. Kỹ năng

  Thực hành thành thạo các nhiệm vụ và công việc của nghề thú y

  Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng bệnh

  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn được cho các cán bộ có trình độ chuyên môn thấp hơn hoặc người chăn nuôi.

  Kinh doanh thuốc thú ý đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường và đúng pháp luật

  Tổ chức và thực hiện được các thí nghiệm trong các trang trại

  Huấn luyện được đực giống, khai thác được tinh dịch, kiểm tra được phẩm chất tinh dịch, pha chế, bảo tồn và dẫn tinh nhân tạo được cho vật nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đạt tỷ lệ thụ thai cao.

  Khám và chẩn đoán được bệnh cho vật nuôi đảm bảo đúng quy trình, chọn và thực hiện được việc điều trị đúng nguyên tắc, đúng phương pháp và đúng liệu pháp.

  Chẩn đoán và đề ra được biện pháp phòng và trị dịch bệnh chung giữa người và động vật do virus, vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra

  Nhận biết, chọn được giống, thiết kế được chuồng trại, chăm sóc, phòng bệnh chẩn đoán và điều trị được bệnh thường gặp cho lợn nuôi.

  Chọn lựa được loại hình nuôi, giống nuôi, chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị được bệnh trong chăn nuôi gà, vịt.

  Thực hiện được các biện pháp giải quyết thức ăn xanh, chế biến thức ăn chăn nuôi, quy trình chăn nuôi các loại trâu, bò theo hướng sản xuất và thực hiện các biện pháp chẩn đoán, phòng và trị bệnh thường gặp lên trâu, bò nuôi.

  Kiểm tra được trước, trong và sau khi giết mổ gia súc, gia cầm và phát hiện, xử lý được những bệnh trên thân thịt và phủ tạng theo Pháp lệnh thú y Việt Nam.

  Thực hiện các thao tác kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh thú hoang dã đúng kỹ thuật, hiệu quả

  Thực hiện được các công việc nhận biết, phân loại, chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện chim cảnh, phòng trị bệnh cho chim cảnh.

  Áp dụng tổng hợp các biện pháp nhằm hạn chế sự xâm nhập của mầm bệnh vào cơ thể vật nuôi. Thực hiện các biện pháp giúp vật nuôi để kháng tốt hơn đối với mầm bệnh. Tiêu diệt mầm bệnh trong cơ sở chăn nuôi và trong đàn vật nuôi.

  Sử dụng được vi sinh vật có lợi vào việc chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi, cải thiện môi trường chăn nuôi và phòng bệnh cho vật nuôi.

  Trồng và sử dụng được một số giống cỏ để làm thức ăn xanh hoặc chế biến cho gia súc đảm bảo an toàn. Xây dựng, quản lý và tổ chức chăn thả được gia súc trên đồng cỏ.

  Ứng dụng được các quy luật di truyền của Mendel, Morgan, định luật Hardy – Weinberg vào chăn nuôi, thú y. Tính toán được các hệ số di truyền và phòng tránh được các bệnh do di truyền trong công tác giống vật nuôi.

  4. Triển vọng nghề nghiệp

  Sau khi tốt nghiệp kỹ thuật viên nghề Thú y làm việc tại cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y hoặc các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và có thể  tổ chức được một hàng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. Tham gia phục vụ và nghiên cứu trong các trang trại, phục vụ sản xuất chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh. Học liên thông lên các bậc học cao hơn phục vụ cho công việc và nghề nghiệp.

  II. HỆ TRUNG CẤP 

  1. Chương trình đào tạo

  Ngành: Thú y

  Trình độ đào tạo: Trung cấp - Chính quy

  Thời gian đào tạo: 1,5-2.0 năm (tích lũy tín chỉ)

  2. Kiến thức

  Giải thích được kiến thức về dược lý học, pháp luật thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

  Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi

  Có khả năng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

  3. Kỹ năng

  Thực hành thành thạo các nhiệm vụ và công việc của nghề thú y

  Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng bệnh

  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn được cho các cán bộ có trình độ chuyên môn thấp hơn hoặc người chăn nuôi.

  Kinh doanh thuốc thú ý đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường và đúng pháp luật

  Tổ chức và thực hiện được các thí nghiệm trong các trang trại

  Huấn luyện được đực giống, khai thác được tinh dịch, kiểm tra được phẩm chất tinh dịch, pha chế, bảo tồn và dẫn tinh nhân tạo được cho vật nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đạt tỷ lệ thụ thai cao.

  Khám và chẩn đoán được bệnh cho vật nuôi đảm bảo đúng quy trình, chọn và thực hiện được việc điều trị đúng nguyên tắc, đúng phương pháp và đúng liệu pháp.

  Chẩn đoán và đề ra được biện pháp phòng và trị dịch bệnh chung giữa người và động vật do virus, vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra

  Nhận biết, chọn được giống, thiết kế được chuồng trại, chăm sóc, phòng bệnh chẩn đoán và điều trị được bệnh thường gặp cho lợn nuôi.

  Chọn lựa được loại hình nuôi, giống nuôi, chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị được bệnh trong chăn nuôi gà, vịt.

  Thực hiện được các biện pháp giải quyết thức ăn xanh, chế biến thức ăn chăn nuôi, quy trình chăn nuôi các loại trâu, bò theo hướng sản xuất và thực hiện các biện pháp chẩn đoán, phòng và trị bệnh thường gặp lên trâu, bò nuôi.

  Kiểm tra được trước, trong và sau khi giết mổ gia súc, gia cầm và phát hiện, xử lý được những bệnh trên thân thịt và phủ tạng theo Pháp lệnh thú y Việt Nam.

  Thực hiện các thao tác kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh thú hoang dã đúng kỹ thuật, hiệu quả

  Thực hiện được các công việc nhận biết, phân loại, chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện chim cảnh, phòng trị bệnh cho chim cảnh.

  Phòng và trị được bệnh cho cút, ngan, ngỗng ở quy mô trang trại, gia trại với những phương thức chăn nuôi khác nhau.
  Thực hiện được các công việc nhận biết, phân loại, chăm sóc, nuôi dưỡng, huân sluyenej chim cảnh, phòng và trị bệnh cho chim cảnh. 

  Áp dụng tổng hợp các biện pháp nhằm hạn chế sự xâm nhập của mầm bệnh vào cơ thể vật nuôi. Thực hiện các biện pháp giúp vật nuôi để kháng tốt hơn đối với mầm bệnh. Tiêu diệt mầm bệnh trong cơ sở chăn nuôi và trong đàn vật nuôi.

  Sử dụng được vi sinh vật có lợi vào việc chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi, cải thiện môi trường chăn nuôi và phòng bệnh cho vật nuôi.

  Trồng và sử dụng được một số giống cỏ để làm thức ăn xanh hoặc chế biến cho gia súc đảm bảo an toàn. Xây dựng, quản lý và tổ chức chăn thả được gia súc trên đồng cỏ.

  Ứng dụng được các quy luật di truyền của Mendel, Morgan, định luật Hardy – Weinberg vào chăn nuôi, thú y. Tính toán được các hệ số di truyền và phòng tránh được các bệnh do di truyền trong công tác giống vật nuôi.

  4. Triển vọng nghề nghiệp

  Sau khi tốt nghiệp kỹ thuật viên nghề Thú y làm việc tại cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y hoặc các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và có thể  tổ chức được một hàng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. Tham gia phục vụ và nghiên cứu trong các trang trại, phục vụ sản xuất chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh. Học liên thông lên các bậc học cao hơn phục vụ cho công việc và nghề nghiệp. Học liên thông lên các bậc học cao hơn phục vụ cho công việc và nghề nghiệp.

  Khi sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ và chứng chỉ theo yêu cafai, nhà trường tổ chức 2 đợt tốt nghiệp vào các tháng 5 và tháng 9 hàng năm

  III. HỆ SƠ CẤP

  1. Chương trình đào tạo

  Ngành: Thú y

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng – Chính quy

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

  2. Kiến thức

  - Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc trong chăn nuôi

  - Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

  - Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi

  - Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc trị ký sinh trùng

  - Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi.

  2. Kỹ năng

  - Thực hiện được việc nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc thú y thông dụng trong chăn nuôi.

  - Sử dụng được các phương tiện, thiết bị, dụng cụ bảo quản, vận chuyển thuốc thú y hiệu quả, an toàn

  3. Triển vọng nghề nghiệp

  Sau khi tốt nghiệp, được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề “sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi” và cơ hội làm việc tổ chức chăn nuôi hộ gia đình, trại chăn nuôi tư nhân hoặc kinh doanh dịch vụ thú y.


   


  Tin liên quan

  Bình luận

  Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

  Quý khách hàng vui lòng đăng ký học theo thông tin điền vào form dưới đây để VXT College tư vấn thêm cho bạn ngay!

  Đăng ký ngay

  © 2019 Trường Cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ Việt Nam