Giới Thiệu

  • Về Chúng Tôi

    Chính thức thành lập ngày 17/10/2008 theo Quyết định số 1390/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao Động thương Binh và Xã Hội.

  • Sứ Mệnh

    Với sứ mệnh mang đến những giá trị giáo dục cốt lõi nhất và đào tạo đội ngũ nhân lực trẻ tài năng phục vụ cho nền kinh t

  • Tầm Nhìn

    Với triết lý và phương pháp giáo dục hiện đại, đào tạo ra những con người toàn diện, hài hòa, chương trình học tập luôn

© 2019 Trường Cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ Việt Nam