Đào Tạo

 • Ngành điều dưỡng

  Điều dưỡng được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống y tế. Điều dưỡng đã, đang và ngày càng khẳng định vai trò

 • Ngành thú y

  Thú y được dự đoán là ngành phát triển trong tương lai và cần nhiều nhân lực.

 • Ngành Công Nghệ Thông Tin

  Hiện nay ngành công nghệ thông tin được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học

 • Ngành Tiếng Nhật

  Hiện nay, việc học ngoại ngữ đang mở ra một tương lai mới cho các bạn trẻ với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

|< < 1 2

© 2019 Trường Cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ Việt Nam